Coachen vanuit talent en positieve psychologie

Coachen vanuit talent en positieve psychologie

Talent-coaching en de positieve psychologie richt zich op het welbevinden van mensen i.p.v. op gezondheid (afwezigheid van klachten). Hierbij gaat het om dat wat er in een leven is te waarderen. Waarbij er zeker ook ruimte is voor negatieve emoties en hulpvragen.

Ieder mens heeft sterke kanten en tekortkomingen. Dit is een gegeven en dat maakt ieder mens uniek. De positieve psychologie benadrukt het belang van het accepteren van tekortkomingen en ons te richten op het gebruik van sterke kanten. Door hier aandacht aan te geven en deze verder te ontwikkelen, ontstaat er een positieve spiraal.

Deze coaching richt zich vooral op het loslaten van aangeleerde patronen in plaats van te leren hoe je aan alle eisen kunt voldoen die je jezelf oplegt. De cliënt wordt uitgedaagd om zichzelf toe te staan te zijn wie hij of zij in wezen is. Zich van daaruit goed te voelen en zichzelf te ontwikkelen.

Mensen die hun sterke kanten vaker gebruiken en minder gebruik maken van aangeleerde vaardigheden en tekortkomingen:

-         Zijn gelukkiger

-         Hebben meer zelfvertrouwen en zelfwaardering

-         Hebben meer energie en zijn vitaler

-         Ervaren minder stress

-         Hebben meer veerkracht

-         Bereiken vaker hun doelen

-         Ervaren meer persoonlijke ontwikkeling en groei

 

Wil jij leren om dit tijdens je coaching in te zetten. Meldt je dan aan voor deze training.

Onderwerpen die aanbod komen zijn:

- hulpvragen beantwoorden vanuit de positieve psychologie

- talent ontdekken en inzetten

- afstemmen op talenten

- opladen

- zelfvertrouwen vergroten

- positieve emoties en positieve gedachten

- positief omgaan met negatieve emoties

- keuzes maken

- interne en externe motivatie (moeten / willen)

- ontwikkelen van een positieve spiraal

 

Deze training omvat 6 dagen.

De groep bestaat uit 4 tot 10 personen

De kosten bedragen € 1285,- (waarvan je € 285,- betaald bij aanmelding)


Aanmelden
Data en plaats

De training data zijn donderdag 21 maart, 4 en 18 april, 16 mei , 6 en 13 juni.

 


Accreditaties
SKB                               123 SU
ABvC                              43 PE punten
SKJ                                64 geaccrediteerde punten
Register Vaktherapie  48
Registerplein
  register agogen  8,5
  register clientondersteuners  50
  register GGZ-agogen  8,5
  register maatschappelijk werk  8,5
  register sociaal juridische dienstverleners 50
  register gezinshuisouders 1


Trainer
Deze training wordt verzorgd door Drs. Nelly ter Voert.
Eventueel samen met een co-trainer.

Zij heeft zich als gedragskundige gespecialiseerd in talent binnen hulpverlening en scholen.

Heb je vragen aan haar dan kun je haar bereiken via ntv@talentprofs.com